Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

LESSEN

LESPLANNING

De planning voor de nieuwste lessenreeksen staan op de website www.kafekeramiek.be gepubliceerd.

 

GEMISTE LESSEN

Gemiste lessen kunnen niet ingehaald of terugbetaald worden. Wel kunnen max. 1 les vervangen worden op een ander moment in Kafé Keramiek tijdens de periode van de lessenreeks.

 

DEELNAME AAN DE LESSEN

Kafé Keramiek wil kwaliteit en consistentie bieden tijdens de lessen. De lessen zijn persoonlijk en kunnen na de eerste les niet overgedragen worden naar een ander persoon. Indien iemand anders liever de lessenreeks wenst te volgen, kan je dit op voorhand telefonisch of per e-mail meedelen met alle nodige details van de nieuwe deelnemer.

 

 

ALGEMEEN

MENTALITEIT IN HET ATELIER

Kafé Keramiek is een deelatelier. Dit betekent dat leden afhankelijk zijn van elkaar en de gedeelde ruimte. Leden kunnen andere leden helpen en hun gedrag is cruciaal in de ‘community’.

Tegelijkertijd moeten leden ook zorg dragen voor hun eigen materiaal en werken.

Leden mogen de tools van het atelier gebruiken maar we raden aan eigen materiaal, schorten en handdoeken mee te brengen.

We moeten samenwerken om het atelier naar behoren te laten draaien. Vergeet niet dat wanneer je lid bent van Kafé Keramiek, dit je werklpaats is, dus zorg er goed voor!

 

OPENINGSUREN

Kafé Keramiek is open op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Vanaf sept zullen we op dinsdag ook open zijn. De correcte openingsuren vind je telkens terug op de website.

 

GESLOTEN DAGEN

Kafé Keramiek heeft het recht om de openingsuren te wijzigen. Deze wijzigingen zullen telkens in een nieuwsbrief en op de website gecommuniceerd worden.

 

Het open access atelier van Kafé Keramiek sluit tijdens de maanden juli en augustus en op feestdagen. Tijdens de overige vakanties volgen we de gewone openingsuren. Er kunnen ook enkele dagen per jaar zijn waarin het atelier volledig of voor de helft zal gesloten zijn omwille van geplande workshops of evenementen. Wij zullen deze dagen telkens zo snel mogelijk communiceren. Hiervoor zijn er geen refunds van geld of tijd van toepassing.

 

REGELS VAN HET ATELIER

Een aantal regels staan in het handboek die elk lid ontvangt na het inprikken of tijdens de introductie in het open access atelier. Indien je het handboek niet ontvangen hebt, gelieve dit dan te vragen. Bijkomende of gewijzigde regels kunnen ook mondeling gecommuniceerd worden in Kafé Keramiek. Deze regels verzekeren de veiligheid en comfort van iedereen in Kafé Keramiek, dus alle cursisten en leden zijn verplicht deze regels te volgen.

 

Indien je deze regels niet volgt na verschillende verwittigingen, kan het personeel je vragen het atelier te verlaten. Wij hebben het recht je lidmaatschap of lesinschrijving te annuleren zonder terugbetaling. Wij kunnen ook kosten aanrekenen en iemand aansprakelijk stellen voor schade.

 

Iedereen kan de materialen in het atelier gebruiken. Eigen materialen en glazuren moeten goedgekeurd worden door de mentoren alvorens ze te gebruiken.

 

VEILIGHEIDSBELEID

Alle leden zijn verplicht om van het atelier aangenaam en veilig te houden. Dit is de verantwoordelijkheid van de ganse community. Elk gedrag of gesprek dat het welzijn van andere cursisten of leden bedreigt, kan niet toegestaan worden, inclusief discriminatie, intimidatie en manipulatie. Indien je gedrag signaleert die een gevolg heeft op jezelf of andere leden, laat het dan weten aan het team van Kafé Keramiek.

 

Roken is verboden in het atelier.

 

LEEFTIJD

Kafé keramiek is een open access atelier waar makers zelfstandig met minimale begeleiding kunnen werken. Ons lidmaatschap is niet toegankelijk onder 16 jaar.

 

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items. In een gemeenschappelijk atelier is het onoverkomelijk dat er geregeld werk beschadigd raakt.

 

BISCUITBAK en GLAZUURBAK

In Kafé Keramiek worden er enkel stukken gebakken die in het atelier zelf gemaakt werden. Werken van thuis of van een ander atelier kunnen niet gebakken worden in Kafé Keramiek.

 

GLAZUREN

Er kunnen enkel werken geglazuurd worden die ook in Kafé Keramiek gemaakt werden. Het lidmaatschap is inclusief het ‘eerlijk gebruik’ van glazuren voorzien in Kafé Keramiek. Glazuren van buitenaf kunnen niet gebruikt worden tenzij dit toegestaan werd door de zaakvoerder of mentor van Kafé Keramiek.

 

Leden zijn verantwoordelijk voor onverantwoordelijk gedrag bij het aanbrengen van glazuur. Mentors zullen de stukken niet bakken als er geacht wordt dat het glazuur veel te snel werd aangebracht.

 

OPKUIS

Iedereen is verantwoordelijk opdat het atelier een aangename werkplek blijft. Wanneer je het atelier gebruikt hebt, reken je op minimum 15 minuten om je werkplek en de gemeenschappelijke ruimten op te kuisen. De opkuis van een draaischijf kan langer duren. Kleistof is gevaarlijk en kan een silicose veroorzaken dus kuis telkens nat.

 

Verlaat de ruimte telkens properder achter dan je het hebt gevonden.

 

GEBRUIK VAN DE OVEN

Stukken die niet getekend warden, te dik zijn, niet droog zijn of te dik glazuur/glazuur te dicht op de bodem, zullen niet gebakken worden.

Als een lid van het open access schade berokkend aan de oven (vb explosie van werk, uitgelopen glazuren, ..) of ander materiaal door niet behoorlijk gebruik dan kan het lid aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van de reparatie of vervanging.

Studenten en leden moeten vooral zorgen dat het glazuur niet uitsmelt op de ovenplaten tijdens het bakken. De glazuren berokkenen schade aan de ovenplaten die niet te herstellen is. Wij zullen de leden en studenten de volledige som voor de te vervangen ovenplaat aanrekenen.

 

Enkel het team van Kafé Keramiek (zaakvoerder, mentors en lesgevers) mogen de ovenruimte betreden.

 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Leden die starten in het atelier moeten het handboek doornemen en zijn verplicht de introductie van de zaakvoerder of mentor bij te wonen. Het is belangrijk dat alle leden de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in het atelier naleven.

Eten en drinken is niet toegestaan in het kleiatelier (2de deel).

 

AANSPRAKELIJKHEID

Kafé Keramiek kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde lessen, lesgevers en / of apparatuur niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook.

Het bedrijf behoudt zich naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de timing, structuur en inhoud van elke les en de identiteit van een lesgever en / of de beschikbaarheid van apparatuur. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die door dergelijke wijzigingen wordt veroorzaakt, behalve voor zover dit verlies wettelijk niet in staat is tot uitsluiting.

 

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items.

 

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die een lid op het studio-terrein of buiten de studio lijdt, behalve voor zover dit verlies, schade of letsel wettelijk niet kan worden uitgesloten.

 

PRIVACY

Kafé Keramiek bewaart jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden van het laatste Kafé Keramiek nieuws. Leden en cursisten kunnen telefonisch of per mail gecontacteerd worden bij last-minute wijzigingen en voor inhaallessen. Nieuwe info voor de leden van het open access atelier wordt ook per mail gestuurd. Kafé Keramiek streeft ernaar om persoonsgegevens veilig te houden en deelt deze gegevens niet met derden.

 

 

De Algemene Voorwaarden kunnen elk moment wijzigen. Leden en cursisten worden hiervan per e-mail of in het atelier zelf verwittigd. Door verder onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met de wijziging van deze algemene voorwaarden. Lees de algemene voorwaarden grondig door en zorg dat je ze begrijpt. Indien je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dan kan je geen lid worden bij Kafé Keramiek.

 

Brugge, 29 maart 2019